rocòdrom

Ús del Rocòdrom

  El  Rocòdrom d’Alp, ubicat al Palau de Congressos i Esports ja és pot utilitzar demanant prèviament hora a l’Ajuntament d’Alp i seguint la normativa d’ús.   Descarrega: Normativa d’ús rocòdrom

calendari

Calendari Fiscal 2024

Calendari Fiscal 2024 1r període de cobrament (1 de febrer – 02 d’abril): L’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica Taxa de Cementiri (càrrec al banc per a rebuts domiciliats: 15 de març de 2024)   2n període de cobrament (15 d’abril al 1 de juliol): El 100% de l’Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana […]

imatge pp3

Aprovació inicial de la modificació del PIC en l’àmbit del PP3

Aprovada inicialment la proposta de modificació del Pla Intermunicipal de la Cerdanya en el sector del PP3 d’Alp i se sotmet a informació pública pel termini d’un mes, a comptar des de la publicació del present anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.Durant dit termini podrà ser examinada per qualsevol interessat en […]

Aprovació inicial POUM

Aprovació inicial del POUM

APROVACIÓ INICIAL DEL POUM   Aprovat inicialment per Acord del Ple de data 26 de gener de 2023, el Pla d’OrdenacióUrbanística Municipal POUM de l’Ajuntament d’Alp,  se sotmet ainformació pública pel termini de quaranta-cinc dies, a comptar des de la publicació delpresent anunci, que es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, el BOP. Durant […]

1 2 3 4 5