L’ALP QUE VOLEM! Resum d’intencions de l’Avanç del Poum

Descarrega’t    L’ALP QUE VOLEM   Resum d’intencions de l’Avanç del POUM I si tens un suggeriment fes-nos el saber, omplint el següent formulari: Model suggeriment . El pots portar físicament a l’Ajuntament o fer una instància genèrica a través de la seu electrònica de la web municipal https://www.seu-e.cat/ca/web/alp/govern-obert-i-transparencia/serveis-i-tramits/tramits/instancia-generica    

calendari

CALENDARI FISCAL 2022

CALENDARI FISCAL 2022   1r període de cobrament (1 de febrer – 01 d’abril): L’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica Taxa de Cementiri (càrrec al banc per a rebuts domiciliats: 16 de març de 2022)     2n període de cobrament (15 d’abril al 30 de juny): El 100% de l’Impost sobre Béns Immobles de […]

Mesures sanitàries per prevenir la difusió de la Influença Aviària a Catalunya (Resolució ACC 14/2022 de 10 de gener)

Queda prohibida la utilització d’ocells dels ordres Anseriformes i Charadriiformes com a reclam de caça Queda prohibida la cria d’ànecs i oques amb altres espècies d’aus de corral. Queda prohibida la cria d’aus de corral a l’aire lliure. No obstant això, quan no sigui possible, la Secció de Ramaderia i Sanitat Animal dels Serveis Territorials […]

Vigilància de la Influença Aviària a Catalunya.

Atesa la situació actual de la Influença Aviària d’Alta Patogenicitat (IAAP), la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia  de la Generalitat de Catalunya, recorda que amb l’objectiu d’evitar la propagació de malalties, qualsevol explotació d’aus, incloses les de corral per a l’autoconsum familiar, han d’estar degudament registrades i cal comunicar aquesta activitat a l’Oficina comarcal del DARP. […]

Logo Aprovació inicial del POUM

Avanç del POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal)

ANUNCI Exposició pública l’Avanç del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal del municipi d’Alp. Redactats el document d’Avanç del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Alp i el Document Inicial Estratègic, de conformitat amb l’article 106 del Reglament de la Llei d’Urbanisme aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol, i aprovats en sessió plenària de data 11.01.2022, se […]

1 2 3