zona d'escalada

Nova zona d’escalada

El Palau d’Esports d’Alp disposa d’un nou equipament esportiu. La creació d’una nova zona d’escalada, amb un rocòdrom i un bulder, permetrà la pràctica d’aquest esport en interior.

Aprovació inicial POUM

Aprovació inicial del POUM

APROVACIÓ INICIAL DEL POUM   Aprovat inicialment per Acord del Ple de data 26 de gener de 2023, el Pla d’OrdenacióUrbanística Municipal POUM de l’Ajuntament d’Alp,  se sotmet ainformació pública pel termini de quaranta-cinc dies, a comptar des de la publicació delpresent anunci, que es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, el BOP. Durant […]

1 2 3