Fonts d’Alp

Al Municipi d’Alp hi trobem un conjunt de fonts entre les quals en cal destacar:

Al nucli d’Alp:
La Font de la Mare de Déu de la Guia : Situada al casc antic d’Alp a la plaça de la font. Conjunt arquitectònic on hi trobem a més de la font, una imatge de la mare de Déu de la guia i un safareig públic que antigament a més d’ésser a on s’hi anava a recollir l’aigua diàriament s’hi rentava la roba. Conjuntament hi ha un abeurador de bestiar.

La Font de Sant Isidre: Situada també al casc antic d’Alp, carrer central 23, encastada a l’edifici. Conjunt arquitectònic format per la font amb una imatge de Sant Isidre i un abeurador de bestiar.

Altres fonts: La Font dels avis, la Font de la Plaça Santa Creu, la Font de la Plaça del Casino, la Font de la placeta de l’estrella, la Font del carrer Migdia, la Font del Bosquet, la Font de Can Mora i la Font de la Piscina o Fontrillans,

Al nucli de La Molina i Masella:
Hi ha la Font de la Reina al barri de l’estació de La Molina i la Font Canaleta a Supermolina. També hi ha la Font de la Pia que està a la carretera que uneix La Molina amb Masella, entre altre.

A la zona del Bosc:
Diverses fonts com la Font dels ocells, la font del Bosquet, la Font Maimona,…