Castell de Segramorta

Construcció medieval situat a prop de la Molina amb restes d'”Opus spicatum”.