Certificat aprofitament urbanístic


Certificat de qualificació urbanística
Es tracta de la sol·licitud d’elaboració del certificat que conté la qualificació urbanística d’uns terrenys, on s’indica les condicions d’urbanització que han de complir.

  Qui el pot demanar
  La persona titular dels terrenys o el seu representant.

  Canals de tramitació
  Per Internet: cal que empleneu la sol·licitud.
  Presencialment: a les oficines municipals.

  Preu
  Segons ordenances municipals.

  Documentació a aportar
  No cal aportar documentació