Edictes

Exercici: 2023 Bop: 47-0 Edicte: 1770 AJUNTAMENT D'ALP - Aprovació de la convocatòria i les bases per cobrir una plaça d'arquitecte, vacant a la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament d'Alp
Exercici: 2023 Bop: 28-0 Edicte: 1000 AJUNTAMENT D'ALP - Aprovació inicial de la proposta de modificació del Pla intermunicipal de la Cerdanya en el sector PP3 d'Alp
Exercici: 2023 Bop: 23-0 Edicte: 737 AJUNTAMENT D'ALP - Aprovació inicial del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de l'Ajuntament d'Alp
Exercici: 2023 Bop: 21-0 Edicte: 523 AJUNTAMENT D'ALP - Exposició pública dels padrons de vehicles i cementiri
Exercici: 2023 Bop: 21-0 Edicte: 507 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS - Aprovació definitiva del projecte de reforma de 3 habitatges i espais comuns al c/ Mancomunitat núm. 10, d'Alp
Exercici: 2023 Bop: 19-0 Edicte: 458 AJUNTAMENT D'ALP - Aprovació definitiva del projecte d'estructures artificials d'escalada a l'interior del Palau de Congressos i Esports d'Alp
Exercici: 2023 Bop: 15-0 Edicte: 274 AJUNTAMENT D'ALP - Convocatòria per a l'estabilització de l'ocupació de l'Ajuntament d'Alp
Exercici: 2023 Bop: 12-0 Edicte: 178 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS - Aprovació inicial del pressupost de la Mancomunitat per a l'exercici 2023
Exercici: 2023 Bop: 12-0 Edicte: 177 AJUNTAMENT D'ALP - Aprovació inicial del pressupost per a l'exercici 2023
Exercici: 2023 Bop: 11-0 Edicte: 137 AJUNTAMENT D'ALP - Aprovació definitiva del projecte d'arranjament d'un tram de vorera de l'Av. Supermolina de la Molina, Alp

EDICTE DIA 23/10/2017