Edictes

Exercici: 2024 Bop: 136-0 Edicte: 6107 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 03/2024
Exercici: 2024 Bop: 134-0 Edicte: 5984 AJUNTAMENT D'ALP - Relació de convenis de col·laboració aprovats
Exercici: 2024 Bop: 126-0 Edicte: 5532 AJUNTAMENT D'ALP - Delegació de funcions de l'Alcaldia per a celebració d'un matrimoni civil (Exp. 20240325/014915)
Exercici: 2024 Bop: 122-0 Edicte: 5362 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 02/2024
Exercici: 2024 Bop: 118-0 Edicte: 5303 AJUNTAMENT D'ALP - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 03/2024
Exercici: 2024 Bop: 113-0 Edicte: 5077 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 03/2024
Exercici: 2024 Bop: 110-0 Edicte: 4944 AJUNTAMENT D'ALP - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 03/2024
Exercici: 2024 Bop: 107-0 Edicte: 4606 AJUNTAMENT D'ALP - Aprovació definitiva de l'Ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera
Exercici: 2024 Bop: 107-0 Edicte: 4600 AJUNTAMENT D'ALP - Aprovació definitiva del projecte de reforma interior del casino d'Alp
Exercici: 2024 Bop: 105-0 Edicte: 4638 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 02/2024

EDICTE DIA 23/10/2017