Mapa Urbanístic de Catalunya

Enllaç:  Mapa Urbanístic de Catalunya

El mapa urbanístic de Catalunya és una eina estratègica de l’Administració  per dur a terme les polítiques de planificació i ordenació  del territori i un instrument d’utilitat per a la ciutadania que dona transparència a la informació urbanística vigent. Incorpora tots els expedients de planejament general vigents a 1 de juliol de 2020 en el territori de Catalunya, i els vigents a 1 de gener de 2020 a l’àmbit metropolità de Barcelona. El Mapa urbanístic de Catalunya (MUC) és un mapa sintètic del planejament general que permet fer la lectura contínua de l’ordenació urbanística del país, resolent les diferències de codificació, llenguatge i representació que tenen els diferents plans urbanístics vigents en l’actualitat.