Diputació de Girona

2023

  • Subvenció Suport per actuacions en matèria forestal any 2023                                                  Objecte : Línia 1 Suport per la gestió forestal sostenible, instal·lació tanca ramader. Import actuació: 11.367,82.-€. Import concedit per la Diputació: 3.000. -€  

 

 

2022

 

         Instal·lació d’una estufa de pellet  al local social de La Solana. La Molina. Exp. 2022/5916. Import                 concedit total 2591,16.-€ (exercici 2022: 1.295,58.-€, exercici 2023: 1.295,58.-€).  

 

 

 

2021

2020

2019