Diputació de Girona

2022

         Instal·lació d’una estufa de pellet  al local social de La Solana. La Molina. Exp. 2022/5916. Import                 concedit total 2591,16.-€ (exercici 2022: 1.295,58.-€, exercici 2023: 1.295,58.-€).  

2021

2020

    2019