Organismes oficials

DIPUTACIÓ DE GIRONA
www.ddgi.cat
Tel. 972 185 000
CONSELL COMARCAL DE LA CERDANYA
www.cerdanya.org
Tel. 972 882 161
GENERALITAT DE CATALUNYA
www.gencat.cat
Tel. 012
HISENDA (delegació Girona)
www.minhap.es
Tel. 972 210 066
AEAT – Agència Estatal d’Administració Tributària (Delegació Girona)
www.aeat.es
Tel. 972 588 100
SEGURETAT SOCIAL (Tresoreria General -Administració Ripoll)
www.seg-social.es
Tel. 972 700 168
TRÀNSIT (Prefectura Provincial de Girona)
www.dgt.es
Tel. 972 202 950
JUTJATS DE PUIGCERDÀ
www.gencat.cat/justicia
Tel. 972 884 500
CADASTRE (Gerència Territorial a Girona)
www.catastro.minhap.es
Tel. 972 225 050
CAMBRA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ (Delegació Ripoll)
www.cambragirona.cat/
Tel. 972 704 499
CORREUS
www.correos.es
Tel. 900 506 070
CONSORCI SERVEI DE RECAPTACIÓ
Tel. 972 700 146