Administradors de finques

Alp

Dols Blanch – Agència immobiliària
Cr. Nord, 2
Tel:  972 890 380                                                                     
www.dolsblanch.com 
comercial@dolsblanch.com

Finques Alpi- Agència immobiliària
Cr. Nord, 41
Tel:  972 144 343                                                                   
www.finquesalpi.com
info@finquesalpi.com     

Welcome Guest Cerdanya – Gestió d’habitatges d’ús turístic
Cr. Arrabal, 1
Tel:  685 599 238                                                                
www.welcome-guest.com
info@welcome-guest.com                                                                                                                                                                                                                  

La Molina

Finques Eridan 
Av. Supermolina, 3
Tel:  972 892 033 / 972 892 710                                                            
www.finqueseridan.es
info@finqueseridan.es

Finques L’Esquirol
Av. Supermolina, 62
Tel:  972 892 173  / 619 132 395                                                                   
www.finquesesquirol.com 
info@finquesesquirol.com     

Turisme i muntanya 
Av. Supermolina, s/n
Tel:  972 89 21 75