Edictes

Exercici: 2023 Bop: 19-0 Edicte: 458 AJUNTAMENT D'ALP - Aprovació definitiva del projecte d'estructures artificials d'escalada a l'interior del Palau de Congressos i Esports d'Alp
Exercici: 2023 Bop: 15-0 Edicte: 274 AJUNTAMENT D'ALP - Convocatòria per a l'estabilització de l'ocupació de l'Ajuntament d'Alp
Exercici: 2023 Bop: 12-0 Edicte: 178 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS - Aprovació inicial del pressupost de la Mancomunitat per a l'exercici 2023
Exercici: 2023 Bop: 12-0 Edicte: 177 AJUNTAMENT D'ALP - Aprovació inicial del pressupost per a l'exercici 2023
Exercici: 2023 Bop: 11-0 Edicte: 137 AJUNTAMENT D'ALP - Aprovació definitiva del projecte d'arranjament d'un tram de vorera de l'Av. Supermolina de la Molina, Alp
Exercici: 2023 Bop: 10-0 Edicte: 203 AJUNTAMENT D'ALP - Aprovació de les bases i la convocatòria per a la creació d'una borsa de treball d'auxiliars administratius/ves
Exercici: 2022 Bop: 247-0 Edicte: 11754 AJUNTAMENT D'ALP - Bases reguladores dels processos selectius corresponents a l'oferta pública d'estabilització 2022
Exercici: 2022 Bop: 247-0 Edicte: 11750 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS - Bases reguladores dels processos selectius corresponents a l'oferta pública d'estabilització 2022
Exercici: 2022 Bop: 246-0 Edicte: 11737 AJUNTAMENT D'ALP - Aprovació definitiva de modificació del règim de gestió de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 225-0 Edicte: 10155 AJUNTAMENT D'ALP - Aprovació inicial del projecte d'estructures artificials d'escalada a l'interior del Palau de Congressos i Esports d'Alp

EDICTE DIA 23/10/2017