CALENDARI FISCAL 2022

CALENDARI FISCAL 2022   1r període de cobrament (1 de febrer – 01 d’abril): L’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica Taxa de Cementiri (càrrec al banc per a rebuts domiciliats: 16 de març de 2022)     2n període de cobrament (15 d’abril al 30 de juny): El 100% de l’Impost sobre Béns Immobles de […]

Mesures sanitàries per prevenir la difusió de la Influença Aviària a Catalunya (Resolució ACC 14/2022 de 10 de gener)

Queda prohibida la utilització d’ocells dels ordres Anseriformes i Charadriiformes com a reclam de caça Queda prohibida la cria d’ànecs i oques amb altres espècies d’aus de corral. Queda prohibida la cria d’aus de corral a l’aire lliure. No obstant això, quan no sigui possible, la Secció de Ramaderia i Sanitat Animal dels Serveis Territorials […]

Vigilància de la Influença Aviària a Catalunya.

Atesa la situació actual de la Influença Aviària d’Alta Patogenicitat (IAAP), la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia  de la Generalitat de Catalunya, recorda que amb l’objectiu d’evitar la propagació de malalties, qualsevol explotació d’aus, incloses les de corral per a l’autoconsum familiar, han d’estar degudament registrades i cal comunicar aquesta activitat a l’Oficina comarcal del DARP. […]

Avanç del POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal)

ANUNCI Exposició pública l’Avanç del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal del municipi d’Alp. Redactats el document d’Avanç del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Alp i el Document Inicial Estratègic, de conformitat amb l’article 106 del Reglament de la Llei d’Urbanisme aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol, i aprovats en sessió plenària de data 11.01.2022, se […]

Fibra òptica. Conveni de col·laboració entre la Fundació Privada per a la Xarxa Oberta, Lliure i Neutral, guifi.net i l’Ajuntament d’Alp

L’Ajuntament d’Alp signa un Conveni de col·laboració amb la Fundació Privada per a la Xarxa Oberta, Lliure i Neutral i guifi.net L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de col·laboració entre l’Ajuntament i la Fundació Guifi.net per tal d’impulsar l’accés als avantatges de la Societat de la Informació i les Tecnologies de la Informació i […]

LLIURAMENT DE MASCARETES PELS RESIDENTS DEL MUNICIPI

LLIURAMENT DE MASCARETES PELS RESIDENTS DEL MUNICIPI   L’Ajuntament d’Alp ha adquirit mascaretes pels residents del municipi. Punts del lliurament de les mascaretes: Ajuntament:  De dilluns a divendres de 10 a 13h Oficina de Turisme (les mascaretes son gratuïtes i una mateixa persona pot recollir les de tota la unitat familiar)

1 2 3