L’ALP QUE VOLEM! Resum d’intencions de l’Avanç del Poum

Descarrega’t    L’ALP QUE VOLEM   Resum d’intencions de l’Avanç del POUM I si tens un suggeriment fes-nos el saber, omplint el següent formulari: Model suggeriment . El pots portar físicament a l’Ajuntament o fer una instància genèrica a través de la seu electrònica de la web municipal https://www.seu-e.cat/ca/web/alp/govern-obert-i-transparencia/serveis-i-tramits/tramits/instancia-generica    

Avanç del POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal)

ANUNCI Exposició pública l’Avanç del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal del municipi d’Alp. Redactats el document d’Avanç del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Alp i el Document Inicial Estratègic, de conformitat amb l’article 106 del Reglament de la Llei d’Urbanisme aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol, i aprovats en sessió plenària de data 11.01.2022, se […]

CALENDARI FISCAL 2022

CALENDARI FISCAL 2022   1r període de cobrament (1 de febrer – 01 d’abril): L’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica Taxa de Cementiri (càrrec al banc per a rebuts domiciliats: 16 de març de 2022)     2n període de cobrament (15 d’abril al 30 de juny): El 100% de l’Impost sobre Béns Immobles de […]

1 2